Palvelumallit

Tarjoamme kunkin asiakkaan tarpeeseen sopivan palveluratkaisun vaativien yksittäistuotteiden valmistuksesta aina suunnittelua sisältäviin projektitoimituksiin ja laitekokonaisuuksien sarjatuotantoon.

Palvelutarjontamme on jaettu neljään toisiaan tukevaan liiketoiminta-alueeseen.
Yhdistelemällä eri liiketoimintojen erityisosaamista voidaan jokaiselle asiakkaalle räätälöidä juuri asiakkaan tarpeita vastaava yhteistyökonsepti.